Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Regisztrációs nyilatkozat

REGISZTRÁCIÓS NYILATKOZAT

Regisztrációs hozzájáruló nyilatkozat
Alulírott, mint felhasználó jelen nyilatkozattal hozzájárulok, hogy az Qualitas System Kft. (székhely: 1141. Budapest, Vezseny utca 4-6/B. ép. 1. em. 5. ajtó adószám:23809532-2-42; Cégjegyzék szám: 01-09-978882) mint adatkezelő az 3. pontban meghatározott személyes adataimat az Infotv. 5. § (1) bekezdésével és a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdésével összhangba kezelje.
1.    A regisztrációval és adatkezeléssel kapcsolatos adatkezelés jogszabályi háttere:
Az adatkezelés jogszabályi hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
2.    A regisztrációval kapcsolatos adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja a felhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy a webáruház használata közben megadott személyes adatai felhasználásra kerüljenek, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdése és a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
3.    A regisztrációval kapcsolatos kezelt személyes adatok köre: név, cím, email cím, telefonszám
4.    Az adatkezelés célja: Az adatkezelés célja kizárólag a felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott esetben bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása.
5.    Az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személyek:
Adatkezelő neve: Qualitas System Kft.
Székhelye: 1141. Budapest, Vezseny utca 4-6/B. ép. 1. em. 5. ajtó
Adószám: 23809532-2-42
Cégjegyzék szám: 01-09-978882
Levelezési cím: 1141. Budapest, Vezseny utca 4-6/B. ép. 1. em. 5. ajtó
Adatkezelés helye: 1158 Budapest, Késmárk utca 7/B. 1. em. 104. iroda
E-mail cím: office@3dnyab.hu
Telefonszám: 06-30/6040858
Személyes adatok tárolását végző adatfeldolgozó:
Adatfeldolgozó neve: Tárhely.Eu Kft.
Székhelye: 1144. Budapest, Ormánság u.4.
Adószám: 14571332-2-42
Cégjegyzék szám: 01-09-909968
Levelezési cím: 1538.Budapest, Pf 510.
Adatfeldolgozás helye: 1144. Budapest, Ormánság u.4.
E-mail cím: support@tarhely.eu
Telefonszám: 36-1-789-2789
6.    Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelő az adatokat az érintett kéréséig kezeli. A Felhasználó a hozzájárulását bármikor ingyenesen és indoklás nélkül visszavonhatja.
7.    Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek:
A Felhasználót a személyes adatainak kezelése során az alábbi jogok illetik meg:
•    A tájékoztatás jog;
•    A helyesbítéshez való jog;
•    A törléshez való jog;
•    Az adatkezelés korlátozásához való jog;
•    Az adathordozhatósághoz való jog;
•    A tiltakozáshoz való jog;
•    A zároláshoz való jog;
Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül tájékoztatást ad, a Felhasználó részére a kérelemben megjelölt adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseire.
Az adatkezelőnek a személyes adatot törölni kell, ha
•    kezelése jogellenes,
•    az érintett kéri,
•    az hiányos vagy téves, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki,
•    az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,
•    azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36/1/391-1400; telefax: +36/1/391-1410) elrendelte.

2021.07.29.