Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Garancia

1. Reklamáció és sérült termékek kezelése

Amennyiben a megrendelt termék sérülten/törötten érkezik meg Önhöz, úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot elérhetőségünk bármelyikén. Kérjük, hogy a sérült termékről készítsen fotót és juttassa el hozzánk a office@3dnyab.hu e-mail címre, hogy reklamációját kezelni tudjuk. Amint a kért dokumentum beérkezett hozzánk és amennyiben van még raktáron a megrendelt termékből, azt újból kiküldjük. Ha ez a termék elfogyott vagy nem tudjuk már beszerezni, úgy a kifizetett vételárat visszautaljuk a Vevő bankszámlaszámára.

2. Elállási jog

Ha a szerződés megkötésére a Vevő tett ajánlatot, a Vevőt a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

A Vevő a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján jogosult az áru átvételét követő 14 napon belül indokolás nélkül elállni a vásárlástól. Ebben az esetben az Qualitas System Kft. köteles a Vevő által kifizetett termék árát haladéktalanul, de legkésőbb a Vevőelállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríteni.

2.1 Az elállási jog hiányáról szóló előzetes tájékoztatás

Amennyiben az Eladó az elállási vagy felmondási jogra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az elállási vagy felmondási idő 12 hónappal meghosszabbodik. Ha az Eladó a termék kézhezvételének vagy a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap lejártát követően, de 12 hónapon belül megadja a tájékoztatást, úgy az elállásra vagy felmondásra nyitva álló határidő e tájékoztatás közlésétől számított 14 nap.

2.2 Elállási jog gyakorlásának a menete

A Vevő a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Amennyiben a Vevő élni kíván az elállási joggal, úgy köteles az elállási szándékát tartalmazó elállási nyilatkozatot az Qualitas System Kft. elérhetőségeinek egyikére elküldeni:

Postázási cím:                      1158 Budapest, Késmárk utca 7/b. 1. emelet 104. iroda
Email cím:                             office@3dnyab.hu

Ebből a célból a Vevő felhasználhatja az elállási nyilatkozat-mintát is, amely innen tölthető le: Elállási nyilatkozat minta (pdf). Vevő határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék kézhezvételétől számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Írásban történő elállás esetén elég csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét vesszük figyelembe.

A Vevő elállás esetén köteles a megrendelt terméket az Qualitas System Kft. telephely címére (1158 Budapest, Késmárk utca 7/b. 1. emelet 104. iroda) késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, amennyiben a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket (tehát nem kell megérkezni 14 napon belül).

A Megrendelő/Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket A Vevőt ezen felül egyéb költség nem terheli.

Az Qualitas System Kft.. azonban nem köteles a Vevő részére megtéríteni azon többletköltségeket, amely az Eladó által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik. Az Eladó jogosult a Vevő által kifizetett teljes összeg visszafizetését mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Vevő nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte.

Az Eladó visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Vevő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli. A Vevő csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

A Vevőt terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogot a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban meghatározottak szerint gyakorolja.

Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darabnak kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a vevő az elállási joggal.